ban1a.jpg
 

Ministerstwo Finansów  opublikowało nowe wersje struktur JPK_VAT oraz JPK_PKPIR do stosowania
po 1 stycznia 2017 roku.

  W dniu 28 października MF opublikowało nowe wersje dwóch struktur raportowych, do stosowania przez podatników w 2017 roku. To bardzo ważne wydarzenie dla podatników przynajmniej z dwóch powodów:

  • Zmiany struktury JPK_VAT mają istotne znaczenie dla podatników segmentu MSP, którzy zgodnie ze zmianami ordynacji podatkowej z maja 2016 roku, będą obowiązkowo raportować dane VAT w okresach miesięcznych począwszy od stycznia 2017 roku. To w tej zmienionej  strukturze będą przedstawiać swoje dane.
  • Wprowadzenie zmian w strukturze przewidzianej do raportowania PKPIR wskazują na determinację służb skarbowych do aktywnego wykorzystywania narzędzia jakim jest JPK. Struktura, ze względu na okres przejściowy będzie w powszechnym użyciu od 1 lipca 2018 roku, co nie przeszkadza MF dokonać jej aktualizacji. Zmiana tej struktury ze wskazaniem obowiązywania od 1 stycznia 2017 jest dowodem na poważne traktowanie przez służby skarbowe obowiązków sprawozdawczych JPK nałożonych na podatników.

W strukturze JPK_VAT wyspecyfikowano łącznie 15 różnych zmian, część ma charakter doprecyzowujący, są jednak i takie o istotnym znaczeniu. Wybrane zmiany w JPK_VAT:

  • W polu cel złożenia dodano wariant 2 – złożenie korekty.
  • W sekcji SprzedazWiersz dodano element NrKontrahenta (NIP nabywcy). Ponadto wprowadzono wymagalność dla pól NazwaKontrahenta oraz AdresKontrahenta.
  • W sekcji ZakupWiersz dodano element wymagany DataZakupu.
 cofnij...

Newsletter system Jeśli chcą państwo otrzymywać od nas najnowsze informacje, prosimy o zapisanie swojego adresu e-mail.