Wydanie 2017 – nowe wersje Sage Symfonia 2.0 i Sage Symfonia Start 2.0

Informujemy o wydaniu najnowszych wersji Sage Symfonia 2.0 i Sage Symfonia Start 2.0. wersja 2017. Główną zmianą w wersjach 2017 roku jest przygotowanie modułów do obsługi generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

I. Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość

1. Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Dodano raport przygotowujący Jednolity Plik Kontrolny (JPK).
Użytkownicy przygotowujący pliki JPK powinni mieć nadane prawo Eksport danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego, dostępne się w grupie praw Inne.

2. Proporcja odliczenia podatku należnego
W ustawieniach Rejestry i konta VAT umożliwiono wprowadzenie proporcji VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Inne zmiany

Raport Rachunek zysków i strat będzie prezentował kolejno poszczególne konta pod pozycjami RZiS.

Usunięto problem przypadków, w których wykazywana była nieprawidłowa kwota do zapłaty dla monitów.

Usunięto błędy powodujące wykazywanie niepoprawnych kwot na wydrukach raportów Rozrachunki oraz Rozrachunki walutowe.

W deklaracji VAT-UEK dodano dodatkowe pole obliczeniowe Uwzględnij dane kontrahenta w rubryce 'Jest', pomimo braku transakcji z kontrahentem na VAT-UEK.

 II. Sage Symfonia 2.0 Handel

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Dodano raport przygotowujący Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

Wraz z raportami przygotowującymi pliki JPK dostępny jest słownik Atrybuty JPK. Jest on wykorzystywany do rejestracji dodatkowych informacji o dokumentach dla organów podatkowych:

przyczyna zwolnienia z VAT,

procedura marży,

dostawa nowych środków transportu.

Użytkownicy przygotowujący pliki JPK powinni mieć nadane prawo Eksport danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego, dostępne się w grupie praw Prawa w zakresie uzyskiwania informacji.

III.  Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace

1. Odliczanie składki zdrowotnej

Wprowadzono zmiany w sposobie odliczania składki zdrowotnej w związku z uchwałą Sądu Najwyższego (Sygn. akt III UZP 18/15).

Składka zdrowotna nie będzie odliczana od podatku ustalonego od zasiłków.

Poprawiono wyliczanie wartości elementu miesięczne koszty uzyskania uwzględnione w sytuacji, gdy należy obniżyć wysokość kosztów uzyskania przychodów.

2. Współpraca z aplikacją SODiR OFF-line

3. Formularz Wn-D

W związku ze zmianą w objaśnieniach formularza Wn-D dla pola 7. Forma prawna (2) zmieniona została zawartość słownika Wn-D Forma prawna 2.

Dostosowano do nowych wytycznych PFRON dotyczących wypełniania formularza Wn-D. Szczegółowy opis w dokumencie Kadry i Płace - Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON.pdf.

4. Formularz INF-D-P

Poprawiono wyliczanie pozycji 52 Koszty płacy w sytuacji, gdy pracownik ma składniki, które nie są podpięte do klasy Wynagrodzenie osiągane na IN-D-P np. Ekwiwalent za urlop.

Poprawiono wykazywanie wartości w sytuacji, gdy pracownik ma w trakcie miesiąca zmianę etatu lub zmianę stopnia niepełnosprawności.

Uporządkowano zawartość zestawu danych kadrowych PFRON (pracownik).

5. Wartości danych kadrowych

Element kadrowy

Obowiązuje

Wartość

wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

od 2016-07-01 do 2016-09-30

107,30

6. Dane urzędów skarbowych

Zaktualizowano adresy urzędów skarbowych według stanu na dzień 28 czerwca 2016 roku.

7. Inne zmiany

Zdarzenie Opieka nad dzieckiem będzie wykazywane na raporcie Karta ewidencji czasu pracy również w dniach wolnych od pracy.

Poprawiono mechanizm wykazywania godzin w atrybucie liczba godzin przepracowanych dla podstawy do urlopu w sytuacji, gdy został rozliczony składnik zmienny i liczba godzin jest z minutami np. 170,75.

Zmieniono mechanizm wykazywania atrybutów liczba dni przepracowanych oraz liczba godzin przepracowanych dla podstawy do urlopu, w przypadku gdy w tym samym miesiącu wypłacane są składniki z bieżącego oraz poprzedniego okresu a nie występuje wypłata składnika zmiennego.

 


 

Newsletter system Jeśli chcą państwo otrzymywać od nas najnowsze informacje, prosimy o zapisanie swojego adresu e-mail.